Brzi, kvalitetni i stručni prijevodi
Ovjereni prijevod
Prijevod s ovjerom sudskog tumača

Nudim usluge ovjerenog prijevoda sljedećih jezičnih kombinacija:

 • sa slovenskog na hrvatski jezik
 • s hrvatskog na slovenski jezik
 • sa španjolskog na hrvatski jezik
 • s hrvatskog na španjolski jezik
 • sa slovenskog na španjolski jezik
 • sa španjolskog na slovenski jezik

Ovjerni prijevod koristi se ako je ispravu potrebno dostaviti službenim tijelima kao što su sudovi, javni bilježnici, državna uprava itd.

Sudski tumač prevodi ispravu, svojom izjavom jamči da je prijevod istovjetan izvornoj ispravi te ju ovjerava svojim potpisom i žigom. Prijevod može biti pismeni ili usmeni.

PISMENI PRIJEVOD

Neke od najčešćih isprava koje sudski tumač prevodi i ovjerava su:

 • Domovnica
 • Rodni list
 • Vjenčani list
 • Smrtni list
 • Potvrda o prebivalištu
 • Potvrda o nekažnjavanju
 • Vozačka dozvola
 • Svjedodžba
 • Diploma
 • Prijepis ocjena
 • Ugovori
 • Izvješća
 • Izvadak iz sudskog registra
 • Sudske odluke, rješenja, presude
 • Oporuke
 • Medicinska dokumentacija
 • Ostalo

USMENI PRIJEVOD

 • Vjenčanja
 • Poslovni sastanci
 • Ovjere kod javnog bilježnika
 • Ostalo

Ukoliko Vam je potreban ovjereni prijevod sa španjolskog ili slovenskog jezika na hrvatski ili obrnuto, pošaljite tekst za prijevod na moju adresu elektroničke pošte ili me nazovite na broj telefona te ćete u kratkom roku primiti informativnu ponudu.